0

Jawan | ജവാനിലെ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ ഇതാ; ആരാധകർക്കായി പങ്കുവച്ച് ഷാരൂഖ് ഖാൻ

Share

ജവാന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് ഷാരൂഖിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ്
#Jawan #ജവനല #വയതയസത #വഷങങൾ #ഇത #ആരധകർകകയ #പങകവചച #ഷരഖ #ഖൻ