0

ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ 'പഠാനെ' മറികടന്ന് 'ഗദര്‍ 2'; 24 ദിവസം കൊണ്ട് 500 കോടി ക്ലബ്ബില്‍

Share

500 കോടി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഹിന്ദി ചിത്രമാണ് ‘ഗദർ 2’ എന്ന് റിപ്പോർട്ട്
#ഷരഖ #ഖനറ #039പഠന039 #മറകടനന #039ഗദര #ദവസ #കണട #കട #കലബബല