0

വീണ്ടും യശസ്വിയുടെ ഡബിള്‍ മാജിക്; വിശാഖപട്ടണത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്കോട്ട് ടെസ്റ്റിലും ഇരട്ട സെഞ്ചുറി

Share

01

News18 Malayalam

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ  തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടി ഇന്ത്യയുടെ യുവതാരം യശസ്വി ജയ്സ്വാള്‍. 12 സിക്‌സും 14 ഫോറും അകമ്പടി ചേര്‍ന്നതാണ് ജയ്‌സ്വാളിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ്.

#വണട #യശസവയട #ഡബള #മജക #വശഖപടടണതതന #പനനല #രജകടട #ടസററല #ഇരടട #സഞചറ