0

മെയ് 16 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം; എന്തൊക്കെ കരുതണം?| kerala higher secondary admission process details – News18 മലയാളം

Share
Spread the love

തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏകജാലക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാസമർപ്പണം മെയ് 16 ന് തുടങ്ങും. അവസാനതീയതി മേയ് 25. മൂന്നു മുഖ്യഘട്ട അലോട്ട്മെന്റുകൾക്കുശേഷം ജൂൺ 24ന്‌ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത് ജൂലൈ 5നായിരുന്നു. സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റുകളും പൂർത്തിയാക്കി മെയ് 31 ന്‌ പ്രവേശനനടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കും.

അഡ്മിഷൻ ഷെഡ്യൂൾ

ട്രയൽ അലോട്‌മെന്റ്: മേയ് 29
ആദ്യ അലോട്‌മെന്റ്: ജൂൺ 5
രണ്ടാം അലോട്‌മെന്റ്: ജൂൺ 12
മൂന്നാം അലോട്‌മെന്റ്: ജൂൺ 19

പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷനുവേണ്ടി താഴെപ്പറയുന്ന രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം

പരസ്യം ചെയ്യൽ

1. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
2. ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
3. നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
4. E W S സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ

പ്രവേശന മാനദണ്ഡമായ വെയിറ്റഡ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജ് തുല്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അക്കാദമിക മെറിറ്റിന് മുൻ തൂക്കം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഗ്രേസ് മാർക്കിലൂടെ അല്ലാതെയുള്ള അപേക്ഷകനെ റാങ്കിൽ ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പതിനാല് (14) മോഡൽ റെസിഡെൻഷ്യൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളിലെ പ്രവേശനം ഈ വർഷം മുതൽ ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും. പ്രസ്തുത സ്‌കൂളുകളിലേയ്ക്ക് ഒറ്റ അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവേശന ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്നതാണ്.

പരസ്യം ചെയ്യൽ

2024-25 അധ്യയന വർഷം പ്ലസ്‌വൺ പ്രവേശനം കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിനും ഉപരി പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സർക്കാരിന് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ ചുവടെ പ്രതിപാദിക്കും പ്രകാരം മാർജിനൽ സീറ്റ് വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും 30% മാർജിനൽ സീറ്റ് വർദ്ധനവ്. തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ എല്ലാ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലും 20% മാർജിനൽ സീറ്റ് വർദ്ധനവ്. ഇതിനുപരിയായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകൾക്ക് 10% കൂടി മാർജിനൽ സീറ്റ് വർദ്ധനവ്.

പരസ്യം ചെയ്യൽ

കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ എല്ലാ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളിലും 2% മാർജിനൽ സീറ്റ് വർദ്ധനവ്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ, ചേർത്തല താലൂക്കുകളിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ,എയ്ഡഡ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളുകളിലും 20 % മാർജിനൽ സീറ്റ് വർദ്ധനവ്

മറ്റ് മൂന്ന് ജില്ലകളായ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിൽ മാർജിനൽ സീറ്റ് വർദ്ധനവ് ഇല്ല.

2022-23 അധ്യയന വർഷം താൽക്കാലികമായി അനുവദിച്ച 77 ബാച്ചുകളും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത 4 ബാച്ചുകളും കൂടി ചേർന്ന 81 ബാച്ചുകളും 2023-24 അധ്യയന വർഷം താൽക്കാലികമായി അനുവദിച്ച 97 ബാച്ചുകളും ഈ വർഷം കൂടി തുടരുന്നതാണ്.

പരസ്യം ചെയ്യൽ

പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം

ഹയർ സെക്കൻഡറി: 4,33,231
വി.എച്ച്.എസ്.ഇ.: 33,030
ഐ.ടി.ഐ: 61,429
പോളിടെക്നിക്ക്: 9990
എല്ലാ മേഖലകളിലുമായി ആകെ സീറ്റുകൾ: 5,37,680
മാർജിനൽ സീറ്റ് വർധനയിലൂടെ ലഭ്യമാവുന്ന ആകെ സീറ്റുകൾ: 61,759
178 താത്കാലിക ബാച്ചുകളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ആകെ സീറ്റുകൾ: 11,965
അധികം ലഭ്യമാവുന്ന സീറ്റുകൾ: 73,724

ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയുള്ള വാർത്തകള്‍, തത്സമയ വിവരങ്ങൾ, ലോകം, ദേശീയം, ബോളിവുഡ‍്, സ്പോർട്സ്, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾ ന്യൂസ് news 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ വായിക്കൂ.

#മയ #മതൽ #അപകഷകക #എനതകക #കരതണ #kerala #higher #secondary #admission #process #details #News18 #മലയള


Spread the love