0

മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുടെ സപ്തതി ആഘോഷത്തില്‍ അനുഗ്രഹം തേടി മോഹന്‍ലാല്‍

Share

മാതാ അമൃതാനന്ദമയിക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന താരം ഹാരാര്‍പ്പണം നടത്തി അനുഗ്രഹം വാങ്ങി.
#മത #അമതനനദമയയട #സപതത #ആഘഷതതല #അനഗരഹ #തട #മഹനലല