0

ഫോറന്‍സിക് സയന്‍സ് പഠിക്കണോ? നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിവിധ കാമ്പുസുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

Share
Spread the love

ഗുജറാത്ത് ഫോറൻസിക് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെന്ന പേരിൽ 2008 ൽ ഗാന്ധിനഗറിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം, 2020 ൽ നാഷനൽ ഫോറൻസിക് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെന്ന പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഫോറൻസിക് സയൻസും അന്വേഷണാത്മക ശാസ്ത്രവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരകാര്യാലയത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. ഫൊറൻസിക് സയൻസിൽ ദീർഘകാല കോഴ്സുകൾ നൽകുന്ന രാജ്യത്തെ മികച്ച സർവകലാശാലയാണ്, നാഷനൽ ഫൊറൻസിക് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള നാഷനൽ ഫൊറൻസിക് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാമ്പസുകളുണ്ട്.

പരസ്യം ചെയ്യൽ

വിവിധകാസുകളിലുള്ള ബിരുദ -ബിരുദാനന്തര ബിരുദ – ഡിപ്ലോമ – ഗവേഷണ- ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺ ലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. മേയ് 10 വരെയാണ് , അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനവസരം. ഏതൊക്കെ കാമ്പസുകളിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകളാണുള്ളതെന്ന് , വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

വിവിധ കാമ്പസുകൾ

ഗുജറാത്ത്
ഡൽഹി
ഗോവ
ത്രിപുര
ഭോപ്പാൽ
പൂന
ഗുവാഹട്ടി
മണിപ്പൂർ

വിവിധ കാറ്റഗറികൾ

Arts & Humanity
Social Science
Science
Management/Commerce
Technology
Medical Science
Law

വിവിധപ്രോഗ്രാമുകൾ

I.Graduate
LL. B. (Hons.)
LLL. B. (Hons.)L. BLL. B. (Hons.) (Hons.)
II.Post graduate
M. Phil. Clinical Psychology
M.A Criminology (with specialization in Forensic Psychology)
M. Sc. Cyber Security
M. Sc. Digital Forensics and Information Security
M.Tech. Artificial Intelligence and Data Science (Specialization in Cyber Security)
M. Sc. Digital Forensics and Information Security
M. Sc. Forensic Science
M.A. Police & Security Studies
M. Sc. Homeland Security
M. Sc. Chemistry (with specialization in Forensic Analytical Chemistry)
M. Sc. Environmental Science
M. Sc. Pharmaceutical Chemistry
M. Pharm. Forensic Pharmacy
M. Pharm. Pharmaceutical Quality Assurance (PCI Approved)
M. Sc. Forensic Nursing
M. Sc. Toxicology
M. Sc. Forensic Dentistry
MBA Business Analytics and Intelligence
MBA Hospital and Healthcare Management
MBA Cyber Security Management
MBA Forensic Accounting and Fraud Investigation
M.A. Mass Communication and Journalism
M. Sc. Multimedia Forensics
M. Sc. Forensic Biotechnology
M. Tech. Civil Engineering (Specialization in Forensic Structural Engineering)
M. Sc. Nanotechnology (Specialization in Forensic Nanotechnology)
M. Sc. Food Technology (with specialization in Forensic Food Analysis)
M. Tech. Applied Data Science and Artificial Intelligence
M. Tech. Robotics and Automation
M. Sc. Cyber Security
III.Integrated Courses
B.Tech – M.Tech. Computer Science & Engineering (Cyber Security)
B.Sc. – M.Sc. Forensic Science (5 Year Integrated)
B.B.A.; LL.B.(Hons.)
BBA-MBA (with Specialization in Forensic Accounting and Fraud Investigation / Financial Management/ Business Analytics and Intelligence)
B.A. – M.A. Criminology

പരസ്യം ചെയ്യൽ

IV.Doctoral programs
ഫൊറൻസിക്സും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിലും

ഇതു കൂടാതെ, നിരവധി ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളുമുണ്ട്.

അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും
www.nfsu.ac.in
https://admission.nfsu.ac.in

തയാറാക്കിയത് : ഡോ ഡെയ്സൻ പാണേങ്ങാടൻ

(കഴിഞ്ഞ 15 വർഷക്കാലമായി ബിരുദ -ബിരുദാനന്തര തലങ്ങളിൽ അധ്യാപന രംഗത്തുള്ള ഡോ. ഡെയ്സൻ പാണേങ്ങാടന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും അധ്യാപന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പഠിപ്പിച്ച അനുഭവസമ്പത്തുണ്ട്. 2013 മുതൽ തൃശ്ശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ അസി.പ്രഫസർ. കരിയർ കൗൺസലിംഗും കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടത്തുന്നു. (daisonpanengadan@gmail.com)

ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയുള്ള വാർത്തകള്‍, തത്സമയ വിവരങ്ങൾ, ലോകം, ദേശീയം, ബോളിവുഡ‍്, സ്പോർട്സ്, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾ ന്യൂസ് news 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ വായിക്കൂ.

#ഫറനസക #സയനസ #പഠകകണ #നഷണൽ #ഫറൻസക #സയൻസസ #യണവഴസററയട #വവധ #കമപസകളലകക #അപകഷകക


Spread the love