0

പവർ പ്ലേയിൽ ഐപിഎല്ലിലെ റെക്കോഡ് സ്കോറുമായി സൺറൈസേഴ്സ്; ഡൽഹിക്ക് ലക്ഷ്യം 267 റൺസ്

Share

ആദ്യ 5 ഓവറുകളിൽ 103 റൺസ് ‌അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഹൈദരാബാദ് താരങ്ങൾ പവർപ്ലേയിൽ 125 റൺസാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 
#പവർ #പലയൽ #ഐപഎലലല #റകകഡ #സകറമയ #സൺറസഴസ #ഡൽഹകക #ലകഷയ #റൺസ