0

തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടി; ജെയ്‌ലറിൽ രജനികാന്തിന്റെ പ്രതിഫലം കൈമാറി നിർമാതാവ് – News18 മലയാളം

Share

07

News18 Malayalam

നെറ്ഫ്ലിക്‌സും കലാനിധി മാരന്റെ സൺ പിക്‌ചേഴ്‌സും ചേർന്ന് സിനിമയുടെ സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കി. Sun NXT പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും. ജെയ്‌ലറിന്റെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം വേർഷനുകൾക്കുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശവും സൺ നെറ്റ്‌വർക് കരസ്ഥമാക്കി

#തരമനചചതനറ #ഇരടട #ജയലറൽ #രജനകനതനറ #പരതഫല #കമറ #നർമതവ #News18 #മലയള