0

കേന്ദ്രസർക്കാർ ജോലിയാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം? സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന കംബൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ പരീക്ഷക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

Share
Spread the love

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർവീസിൽ എൽഡി ക്ലാർക്ക് / ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ് എ ഒഴിവുകളിലേയ്ക്കുള്ള  നിയമനത്തിന് സ്‌റ്റാഫ് സിലക്‌ഷൻ കമ്മിഷൻ നടത്തുന്ന കംബൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. മെയ് 7 വരെയാണ്, അപേക്ഷിക്കാനവസരം രാജ്യത്താകമാനം,3712 ഒഴിവുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്ലസ്‌ടുക്കാർക്കാണ് അവസരം. ജൂലൈ മാസത്തിൽ പരീക്ഷ നടക്കും. കേരളത്തിൽ, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ,പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്.

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം

അപേക്ഷകർ,  1997 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനും 2006 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.സംവരണവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും വിമുക്‌തഭടർക്കും പ്രായത്തിൽ ഇളവുണ്ട്. അപേക്ഷകർ,12–ാം ക്ലാസ് ജയിച്ചിരിക്കണം

അപേക്ഷാഫീസും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയും

ജനറൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് 100/- രൂപയാണ്, അപേക്ഷാ ഫീസ്.

പട്ടികവിഭാഗ, ഭിന്നശേഷി, വിമുക്‌തഭട, വനിതാ അപേക്ഷകർക്കു അപേക്ഷാ ഫീസില്ല.കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്‌സ് ( CBT) പരീക്ഷ, രണ്ടു ഘട്ടമായി ഉണ്ടാകും. ഇതുകൂടാതെ, സ്‌കിൽ ടെസ്‌റ്റ്/ടൈപ്പിങ് ടെസ്‌റ്റ്  എന്നിവയുമുണ്ടാകും.ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്‌തികയിലേക്കു നടത്തുന്ന 15 മിനിറ്റ് സ്‌കിൽ ടെസ്‌റ്റിൽ കംപ്യൂട്ടർ ഡേറ്റാ എൻട്രി വേഗം പരിശോധിക്കും. ഇതോടൊപ്പം,കംപ്യൂട്ടറിൽ മണിക്കൂറിൽ 8,000 കീ ഡിപ്രഷൻ വേഗം വേണം.  എൽഡി ക്ലാർക്ക് /ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്‌തികയിലേക്കുള്ള 10 മിനിറ്റ് കംപ്യൂട്ടർ ടൈപ്പിങ് ടെസ്‌റ്റിൽ ഹിന്ദി ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കും ഇംഗ്ലിഷ് ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്കും വേഗം വേണം.

അപേക്ഷാ രീതി

ഓൺലൈനായാണ്, അപേക്ഷ സമർപ്പണം.ആദ്യഘട്ടം ഒറ്റത്തവണ റജിസ്ട്രേഷനാണ്. ഫോട്ടോയും ഒപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. ഒറ്റത്തവണ റജിസ്ട്രേഷനു ശേഷം യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ചു ലോഗിൻ ചെയ്ത് SSC CHSL പരീക്ഷക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിന്

https://ssc.nic.in

ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയുള്ള വാർത്തകള്‍, തത്സമയ വിവരങ്ങൾ, ലോകം, ദേശീയം, ബോളിവുഡ‍്, സ്പോർട്സ്, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾ ന്യൂസ് news 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ വായിക്കൂ.

#കനദരസർകകർ #ജലയണ #നങങളട #ലകഷയ #സററഫ #സലകഷൻ #കമമഷൻ #നടതതനന #കബൻഡ #ഹയർ #സകകൻഡറ #ലവൽ #പരകഷകക #ഇപപൾ #അപകഷകക


Spread the love