0

'ഐ ക്വിറ്റ്'; ​ഗുസ്തി അവസാനിപ്പിച്ച് സാക്ഷി മാലിക്

Share

ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിങ്ങിന്റെ വിശ്വസ്തൻ സഞ്ജയ് സിങ്ങിനെ ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം.
#039ഐ #കവററ039 #ഗസത #അവസനപപചച #സകഷ #മലക