0

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യപരിശീലകനാകാൻ അപേക്ഷിച്ചവരിൽ 'നരേന്ദ്ര മോദിയും സച്ചിനും ധോണിയും'; റിപ്പോർട്ട്

Share
Spread the love

സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ, എം എസ് ധോണി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ലോകക്രിക്കറ്റിലെ പ്രമുഖരുടെ പേരുകളിലും അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

#ഇനതയൻ #കരകകററ #ടമനറ #മഖയപരശലകനകൻ #അപകഷചചവരൽ #039നരനദര #മദയ #സചചന #ധണയ039 #റപപർടട


Spread the love