0

അത് അത്രക്ക് അങ്ങട് ദഹിച്ചില്ല്യ; രോഹിതിനെ മാറ്റിയ മുംബൈഇന്ത്യൻസിന് നാല് ലക്ഷം ആരാധകർ നഷ്ടം!

Share

രോഹിത് ശർമ്മയെ മാറ്റി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ക്യാപ്റ്റനാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആരാധകരുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള കൊഴിഞ്ഞുപോക്കുണ്ടായത്
#അത #അതരകക #അങങട #ദഹചചലലയ #രഹതന #മററയ #മബഇനതയൻസന #നല #ലകഷ #ആരധകർ #നഷട